Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Tải và cài đặt VirtualBox

Tải file cài đặt và xem chi tiết hướng dẫn cài đặt tại link sau: virtualbox.org/wiki/Downloads

Tạo tài khoản Genymotion và tải file cài đặt

  • Truy cập vào genymotion.com và tạo tài khoản.
  • Click vào "Get Genymotion" để tải về phiên bản phù hợp với OS của bạn và cài đặt, bạn sẽ cài Genymotion và Genmotion shell.


Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Chạy Genymotion

Lưu ý, bạn chạy Genymotion chứ không phải Genymotion shell nhé, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị như sau (chọn Yes hoặc chọn No rồi sau đó click Add để tiến hành tạo máy ảo mới):

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Ở bước tiếp theo, nếu Genymotion yêu cầu đăng nhập thì bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó chọn thiết bị bạn muốn cài đặt máy ảo để tiến hành download và cài đặt.

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Thử chạy máy ảo

  • Click Play để chạy máy ảo.
  • Nếu bị yêu cầu cấu hình Android SDK location, chọn "No", khi đó sẽ xuất hiện lỗi chưa cài đặt VirtualBox. Tự chạy VirtualBox và chạy lại máy ảo lần nữa.


Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Kết nối với Android Studio

Vào Preferences, bên trái chọn Plugins, bên phải click nút Browse respositories..., gõ vào ô tìm kiếm Genymotion, chuột phải lên Genymotion chọn Download and Install.

Sau khi cài đặt xong, Ok và khởi động lại Android Studio, bạn sẽ thấy xuất hiện biểu tượng của Genymotion.

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Click vào biểu tượng đó sẽ mở ra cửa sổ Preferences ở phần cấu hình của Genymotion, bạn hãy chọn đường dẫn chính xác của phần mềm Genymotion đã cài vào máy.

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Bây giờ click thêm lần nữa vào biểu tượng của Genymotion, bạn sẽ thấy được danh sách các thiết bị đã cài đặt, hãy chọn 1 thiết bị và click Start... là máy ảo sẽ lập tức được chạy lên.

Trường hợp Genymotion hỏi nơi cài đặt SDK thì bạn hãy tiến hành cài đặt đúng đường dẫn của SDK là được.

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS


Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Sử dụng Genymotion để test ứng dụng trong Android Studio

  • Mở project trong Android Studio.
  • Click vào biểu tượng Genymotion trong Android Studio, chọn máy ảo và click Start...
  • Quay trở lại Android Studio, cho Run ứng dụng, ở cửa sổ hiện ra, chọn máy ảo của Genymotion trong danh sách là xong.