Hướng dẫn nhúng Font Awesome vào website

Hướng dẫn nhúng Font Awesome vào website

Copy dòng code sau dán vào trong cặp <head>..</head>:

<!-- Font awesome -->

<link href="http://static.gateaz.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

Để chèn biểu tượng của Font Awesome vào website, bạn truy cập vào http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/, click chọn biểu tượng và copy code <i class="fa fa-.."></i> dán vào vị trí mong muốn là xong.