Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Sử dụng Genymotion Emulator làm máy ảo trong Android Studio trên Mac OS

Máy ảo Android trong Android Studio hoạt động khá chậm chạp và chỉ hoạt động được trên một số phiên bản Mac OS. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng Genymotion Emulator để làm máy ảo trong quá trình test ứng dụng Android.

Xem chi tiết